JUDr. Vlasta Dohnalová | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

Pracuje v advokacii od roku 1991

  • Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Členství: Česká advokátní komora

email: vdohnalova@ak-sokolov.cz

zpět na sourhn kontaktů