Právní služby | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

Advokátní kancelář zajišťuje celé spektrum právních služeb, které se vzájemně prolínají. Své klienty zastupuje nejen u Okresního soudu v Sokolově, Chebu a Karlových Varech, ale i u  soudů všech stupňů po celé České republice.

Kancelář se zaměřuje i na právo trestní, neboť občané při své činnosti se mohou dostat i do takovýchto problémů. Je poskytována právní pomoc v oblasti trestního práva jako obhájce ex offo i na plnou moc.

Naše právní služby dále zahrnují