Občanské právo a právo rodinné | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

  • především sepisování všech typů smluv dle občanského zákoníku, zejména převody nemovitostí v celé šíři problému (daně, apod.)
  • vypořádání společného jmění manželů a zrušení podílového spoluvlastnictví a další věcná práva (věcná břemena, zástavní práva, atd.)
  • uplatňování náhrad škod a bezdůvodného obohacení
  • vymáhání dluhů až do fáze vymožení dluhů prostřednictvím exekutora nebo výkonem rozhodnutí
  • sepisování žalob a zastupování obcí, společenství vlastníků a vlastníků domů při vymáhání nájemného, případně fondu oprav, služeb a nedoplatků dlužníků v soudním řízení
  • rozvodové řízení, sporné i nesporné včetně sepisování Smluv o vypořádání majetkových práv a bydlení v případě rozvodu manželství dohodnutým způsobem
  • věci opatrovnické

zpět na právní služby

Naše právní služby dále zahrnují