Pracovní právo | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

  • právní pomoc při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (zastupujeme zaměstnavatele či zaměstnance), sepis žalob a zastupování u soudu
  • uplatňování nároků z neplatného skončení pracovního poměru
  • všeobecná právní pomoc v oblasti pracovního práva

zpět na právní služby

Naše právní služby dále zahrnují