Profil kanceláře | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

Advokátní kancelář působí v oblasti právních služeb na Sokolovsku více jak 20 let a využívá při své činnosti předchozí praxe v oblasti občanského práva, obchodního práva a pracovního práva. Advokátní kancelář, resp. JUDr. Vlasta Dohnalová, působila i v oblasti úpadkového práva jako správce konkursní podstaty či insolvenční správce. Tato zkušenost je pak využívána v návrzích na konkurs či oddlužení fyzických osob (nepodnikatelů) a právní pomoci při likvidaci společností.

Významnou část právní agendy kanceláře tvoří zakládání právnických osob a jejich změn v obchodním rejstříku. Z občanského práva zejména uplatňování náhrad škod, převody nemovitostí a právní pomoc při složitých majetkových převodech včetně jejich zajištění. Další oblastí je právo rodinné.

Advokátní kancelář zajišťuje celé spektrum právních služeb, které se vzájemně prolínají. Své klienty zastupuje nejen u Okresního soudu v Sokolově, Chebu a Karlových Varech, ale i u  soudů všech stupňů po celé České republice.

Kancelář se zaměřuje i na právo trestní, neboť občané při své činnosti se mohou dostat i do takovýchto problémů. Je poskytována právní pomoc v oblasti trestního práva jako obhájce ex offo i na plnou moc.

Vhodným řešením sporu je i mediace sporu – hledáme, za aktivní účasti klienta, druhé strany sporu i za účasti specialistů, nejvhodnější cestu k dosažení oboustranně výhodné a rozumné dohody mezi účastníky.

Klientům jsme k dispozici, podle potřeb klienta, kdykoliv i v sobotu a v neděli.

Ve spolupráci s odborníky může kancelář zajistit pomoc i v souvisejících oborech jako je daňové poradenství, zpracování daňového přiznání, např. při převodu nemovitostí, apod.

Kancelář má sídlo v centru Sokolova, vedle fary Evangelického kostela a dům, ve kterém má kancelář sídlo, nepřehlédnete.