Obchodní právo | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

  • základní právnických osob včetně sepisu a vyřízení všech dokladů nutných k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • změny v obchodním rejstříku
  • právní pomoc při likvidací společností
  • sepisování všech typů smluv dle obchodního zákoníku, smluv nepojmenovaných a zajišťování závazků
  • vymáhání pohledávek

zpět na právní služby

Naše právní služby dále zahrnují