Trestní právo | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

  • právní pomoc před orgány činnými v trestním řízení ve fázi před zahájením trestního stíhání
  • obhajoba před policejními orgány a soudy všech stupňů po zahájení trestního stíhání
  • uplatňování náhrady škody poškozených v trestním řízení
  • sepisování návrhů klientů na oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin či přestupek orgánům činným v trestním řízení či správním orgánům

zpět na právní služby

Naše právní služby dále zahrnují